Pompy ciepła, a dofinansowanie. Co warto wiedzieć?

Czym są pompy ciepła?

Pompy ciepła, to urządzenia, które wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w zasobach naturalnych takich jak ziemia, woda, powietrze za pomocą procesów parowania, sprężania, rozprężania oraz skraplania, generują energię cieplną w budynkach a także dostarczając wodę ciepłą. Aby sama pompa mogła działać, niezbędne jest dostarczenie energii elektrycznej, niemniej jest ona potrzebna głównie do zasilania samego urządzenia – nie jest ona wykorzystywana bezpośrednio do generowania ciepła. Najczęściej spotykane rodzaje pomp to:

  • Pompa ciepła powietrze/woda – wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w powietrzu
  • Pompa ciepła glikol/woda – wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w gruncie
  • Pompa ciepła woda/woda – wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w wodzie gruntowej

Moc urządzenia dobierana jest odpowiednio do warunków w jakich ma ono pracować oraz od zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

Czy warto inwestować?

Obecnie pompy ciepła są urządzeniami o klasie efektywności od A+ do nawet A+++, co oznacza że obszarze urządzeń grzewczych praktycznie nie mają sobie równych. Dodatkowo, źródłem generowanej energii cieplnej są zasoby naturalne, co w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną, ogranicza do minimum negatywny wpływ na środowisko naturalne. Użytkownik korzystający z takiego rozwiązania doceni możliwość kompleksowego zastosowania, ponieważ wykorzystując jeden system może zapewnić ogrzewanie dla całego budynku, podgrzewania wody użytkowej jak również wody basenowej. Część pomp ciepła umożliwia podłączenie klimatyzacji. W związku z obecnym trendem zmierzającym do dekarbonizacji w obszarze ogrzewania i ciepłownictwa, można spodziewać się podtrzymania programów takich jak Czyste Powietrze, wspomagających odbiorców w procesie inwestycji w modernizację systemów grzewczych.

Dofinansowanie do zakupu pompy ciepła

Ze względu na ogromny problem jakim jest coraz niższa jakość powietrza oraz straty w środowisku naturalnym, uruchomione zostały liczne programy ułatwiające zakup urządzeń grzewczych. Programy mają na celu wspomóc proces termomodernizacji budynków oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W zależności od programu, dofinansowaniem lub dotacją mogą też być objęte nowobudowane budynki, co oznacza niższe koszty związane z budową nieruchomości oraz zabezpieczenie w przypadku, kiedy w przyszłości zostałyby wprowadzone normy lub warunki dla instalacji cieplnych. Źródłem wiedzy na temat dostępnych dofinansowań i dotacji na terenie Olsztyna i nie tylko, może być strona internetowa https://elektro-sanit.pl/dofinansowania/. Zakres programów jest bardzo szeroki, oprócz możliwości dofinansowania oraz dotacji dostępne są również niskooprocentowane pożyczki, z przeznaczeniem na instalację systemu fotowoltaicznego.  

Chęć korzystania z wysokowydajnych źródeł ciepła oraz wzrost świadomości odbiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego spowodowały, że na terenie i w okolicach Olsztyna, zrealizowane zostały liczne projekty związane z instalacją pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w Polsce cały segment pomp ciepła osiągnął w 2019 dynamiczny wzrost o 20% rok do roku. Co istotne, według prognoz, do roku 2030 uruchomionych ma zostać ponad 1 milion pomp ciepła. Województwo warmińsko-mazurskie, w tym między innymi Olsztyn, jest miejscem w którym czyste powietrze stanowi naturalne dopełnienie wyjątkowych walorów w postaci występujących tam zasobów naturalnych.